#Worksmarternotharder

”True leaders are servants. They lead by empowering others, not by controlling them.”
John Maxwell

#Worksmarternotharder

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *